Sollicitatiecode

 
De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties aangaan) en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. De code is chronologisch opgebouwd vanaf het ontstaan van de vacature tot de aanstelling. De arbeidsorganisatie kan de (toepassing van de) code aan haar eigen specifieke situatie aanpassen, zo daartoe aanleiding bestaat. De NVP zal de praktijk van werving en selectie door arbeidsorganisaties volgen en haar invloed aanwenden om deze op het door haar voorgestane peil te brengen en te houden. De code is opgesteld in overleg met de Stichting van de Arbeid.

Commissie NVP Sollicitatiecode
Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
Links


De vernieuwde NVP Sollicitatiecode

De huidige NVP Sollicitatiecode is in oktober 2013 geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de moderne HR-praktijk van werving en selectie. De belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde NVP Sollicitatiecode zijn:

  • Het gebruik van social media in werving- en selectieprocedures hebben een duidelijke plaats gekregen in de normstelling;
  • Bewustwording bij kandidaten en wervende organisaties dat wat op internet over een kandidaat of zijn verleden staat niet altijd juist is;
  • Aanscherping van de klachtenprocedure, waarbij de mogelijkheid is gecreëerd om naast de reeds bestaande mogelijkheid om aanbevelingen te doen, zo nodig disciplinaire maatregelen te treffen. Dit geldt dan met name voor organisaties die de NVP Sollicitatiecode uitdrukkelijk gebruiken voor hun werving- en selectieprocedures. 

Download de vernieuwde NVP Sollicitatiecode!


Artikel: Ethiek in de 'SM-boetiek'

Het eind van het jaar kenmerkt zicht rondom de traditioneel en wereldwijd gevierde geboorte van Christus meestal als een tijd van terugblikken. Bij het evalueren speelt het geweten vaak een rol en passeren vragen de revue als: "Wat ging er goed en wat kon beter? Wat hebben we hiervan geleerd?" Maar ook opgevolgd door vooruitkijken: "Hoe gaan we dat in de toekomst anders of beter doen?"

 

Zo is een actuele en ethische vraag de omgang met doelgroepen die een moeilijke positie op de arbeidsmarkt hebben bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. En toegegeven: dat zijn er nogal wat.

Lees het volledige artikel


Artikel: Sollicitatiecode duidelijk over gebruik sociale media bij zoektocht naar geschikte kanditaten

Afgelopen maand heeft de NVP de nieuwe Sollicitatiecode gelanceerd. De NVP Sollicitatiecode, de gedragscode voor werving en selectie, heeft als doel een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.

Naast enkele technische wijzigingen, is beoogd de mogelijkheden van de klachtencommissie te verruimen in geval van niet-naleving van de gedragscode. De code is ook gemoderniseerd door de expliciete toevoeging van de sociale media, vanwege het toenemende gebruik daarvan. Ook al komt dit voor het eerst in de sollicitatiecode voor, de code is niet veranderd wat betreft het gebruik van informatie verkregen via sociale media of ten aanzien van het toestemmingsvereiste. Wie de historie van de code kent en eerdere discussies in de kranten en op het web over het Google-cv en jezelf 'ontgooglen' na een faux pas, heeft gevolgd, weet dat.

Sashil Durve, partner bij De Clerq Advocaten Notarissen, stelt dat de code onvoldoende helder is over het gebruik van Google en sociale media (FD, 30 oktober). Hij geeft in zijn opinieartikel echter een onjuiste uitleg aan de code.

De code is duidelijk over het gebruik van sociale media. Wel dient onderscheid te worden gemaakt tussen gebruik van openbare informatie en het specifiek inwinnen van inlichtingen.

Lees het volledige artikel


Artikel: "Ons Soort Mensen" blijft de norm 

Performa / HR live is een (jaarlijkse) beurs voor de Personeel & Organisatie-adviseurs. Deze vakmensen zijn verantwoordelijk voor de inzet van mensen in een organisatie. Op de beurs van 9 en 10 oktober jl. werden ze op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied.

De NVP deed dat dit jaar samen met het College voor de Rechten van de Mens, met als thema: transparant & onbevooroordeeld werven en selecteren. De missie van beide is: iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Gebaseerd op twee belangrijke mensenrechten: het recht op Arbeid en het recht op vrijwaring van discriminatie.

Een grote en misschien wel een te grote missie.
Lees het volledige artikel


Volg de NVP Masterclass 'Transparent werven en selecteren'!

In oktober 2013 is de vernieuwde ‘NVP Sollicitatiecode, dé gedragscode voor werving en selectie' tijdens de beurs Performa/HR Live gelanceerd. De Code bevat actuele basisregels die arbeidsorganisaties, bedrijfsleven en overheid, naar het oordeel van de NVP, in acht behoren te nemen bij werving en selectie van sollicitanten teneinde zorgvuldig met elkaar om te gaan.

Door de NVP is een korte, praktische en intensieve masterclass samengesteld. Tijdens deze twee uur durende masterclass krijg je een actueel beeld van de inhoud van NVP Sollicitatiecode:

  • Waar moet je als werkgever én werknemer momenteel rekening mee houden bij werving en selectie?
  • Wat zijn de laatste veranderingen in deze Code?
  • Hoe houd je rekening met jouw eigen werving- en selectieprocedure én deze Code?
  • Waaraan moet jouw werving- en selectieprocedure voldoen?

Deze vragen én jouw vragen worden tijdens deze Masterclass beantwoord! Aan de hand van actuele casuïstiek wordt er gediscussieerd over het toepassen van deze Code. Oftewel een interessante én leerzame Masterclass!

Een of twee leden van de Commissie NVP Sollicitatiecode en/of een lid van de Klachtencommissie NVP Sollicitatiecode verzorgen deze Masterclass, experts op het gebied van werving en selectie in Nederland.

Wil je meer informatie over de Masterclass en wanneer deze weer georganiseerd wordt? Neem dan contact op via sollicitatiecode@nvp-plaza.nl. De Masterclass wordt ook in-company aangeboden. Hier kan in overleg een datum voor worden bepaald.

downloads

 

Download hier de vernieuwde NVP Sollicitatiecode

Dé gedragscode voor werving en selectie

Download NVP Sollicitatiecode

Download NVP Recruitment Code (English Version) 

  

Jaarbericht 2010-2011

Download Jaarbericht 2010-2011 

  

Nieuws- & Persberichten

Klik hier voor het nieuwsarchief van de NVP Sollicitatiecode

contact

Secretariaat Comissie NVP Sollicitatiecode / Klachteninstantie
T.a.v. Ank Beringen-van Oorschot
Postbus 70
3430 AB Nieuwegein
030 605 57 84
sollicitatiecode@nvp-plaza.nl

De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode is telefonisch bereikbaar op:
- woensdag (13.00 - 17.00 uur)
- donderdag & vrijdag (09.00 - 17.00 uur)

Uw vragen of klacht kunt u bij voorkeur e-mailen naar sollicitatiecode@nvp-plaza.nl.