Agenda item

Meet & Greet borrel met inhoud! (en gratis boek)

05-04-2012

Noord-Holland

Inhoud

Pim Berkhout (1958) heeft zichzelf ontwikkeld van Bedrijfsarts tot succesvol ondernemer. Hij is oprichter en algemeen directeur van de arbodienst. Hij is een man die een onuitwisbare indruk maakt. Hij is gepassioneerd, en praat met groot enthousiasme over zijn vak en zijn kijk op het ziekteverzuim in Nederland. Hij is een man met een missie. Het is een geweldige ervaring naar hem te luisteren.

Een korte inleiding van zijn betoog
Werkgevers lijden forse schade als hun werknemers ziek zijn. Gemiddeld genomen zo'n 10% van de loonsom. En nog meer als werknemers langdurig arbeidsongeschikt raken. Voor de begeleiding van zieke werknemers kan de werkgever een arbodienst inschakelen. Deze diensten zijn gecertificeerd, beschikken over bedrijfsartsen en andere deskundigen en staan voor wat hun kwaliteit en privacybescherming betreft onder toezicht. Maar omdat de werkgever zelf mag kiezen hoe hij de verzuimbegeleiding wil organiseren, hebben nogal wat werkgevers gekozen voor verzuimbureaus, die claimen goedkoper te werken (wat niet waar is) en zieke werknemers effectief onder druk te zetten om weer aan het werk te gaan (wat wel waar is). Een recente reportage (Zembla, 23 maart 2012) heeft nog eens duidelijk gemaakt, dat daarbij gemakkelijk excessen ontstaan.
De werkgever is met betrekking tot het ziekteverzuim een schadeverzekeraar geworden, die dus op zoek gaat naar mogelijkheden om de schade te beperken. Hoe kunnen we de verzuimbegeleiding (weer) in juiste banen leiden en de schade door het ziekteverzuim verminderen? Pim Berkhout nodigt je uit hierover te discussiëren.

Geïnteresseerd in zijn verdere betoog? Kom naar de Meet & Greet borrel op donderdag 5 april. Pim Berkhout stelt 50 boeken 'Verzuimen doe je zo' gratis beschikbaar aan deelnemers van deze Meet & Greet! We starten stipt om 18.00 uur. Daarna is er de gebruikelijke borrel waar je met een hapje en drankje elkaar kunt leren kennen.

Locatie

Vak Zuid (in het Olympisch Stadion) in Amsterdam

 

 

 

 

Bookmark and Share